Asbesti

asbesti_keuhko

Asbesti ja sen vaikutukset keuhkoissa.

Mitä asbesti on?

Asbesti on yhteisnimitys maaperäisille kuitumaisille silikaattimineraaleille, kuten aktinoliitti, amosiitti, antofyliitti, krokidoliitti, krysotiili ja tremoliitti. Asbesti oli aikanaan paljon käytetty materiaali, jonka kestävyys, eristekyky ja palo-ominaisuudet olivat omaa luokkaansa. Kuitenkin se todettiin terveydelle erittäin vaaralliseksi. Suomessa sitä on käytetty merkittävästi rakennusmateriaaleissa 1930-luvulta lähtien, erityisen paljon sitä käytettiin 1960- ja 1970-luvulla, kunnes terveyshaitat alkoivat tulla tietoisuuteen. Lainsäädännöllisesti käyttöä alettiin rajoittaa Suomessa vuonna 1976. Asbestipurkutyöt tulivat luvanvaraisiksi 1988. On muistettava, että sen uuskäyttö kiellettiin kokonaan vasta 1994 ja EU-alueella 2005.

Miksi asbesti on vaarallista?

Asbesti rakennusmateriaaleissa ei suoranaisesti ole vaarallista, vaan vaarallisuus johtuu sen kuitumaisesta rakenteesta, joka hajotessaan muuttuu kuitukimpuista mikroskooppisen ohuiksi kuiduiksi. Tämä asbestipöly joutuessaan ihmisen keuhkoihin ei poistu, vaan jää vaurioittamaan niitä. Asbestin on todettu aiheuttavan hengenvaarallisia sairauksia kuten asbestoosia (pölykeuhkosairaus) ja keuhkosyöpää. Se on edelleen suurin syy työperäisille kuolemille Suomessa. Tänä päivänä todetut kuolemantapaukset on arvioitu johtuvat n. 10-40 vuotta sitten tapahtuneista altistuksista. Erityisesti tupakoinnin on todettu kasvattavan keuhkosyövän riskiä jopa 50 kertaiseksi.

Asbestipöly läpäisee normaalit hengityssuojaimet ja jää leijailemaan tiloihin, vaarantaen rakennuskohteen korjaajien sekä asukkaiden terveyden. Asbestitöiden suorittamiselle ja valvonnalle on tiukat määräykset. Asbestikartoitus on tehtävä aina ennen 1994 rakennetuista rakennuksista. Asbestipurussa tilat osastoidaan ja asbestipöly poistetaan asianmukaisilla laitteistoilla. Purkajat ovat pukeutuneet kokovartalosuojiin ja käyttävät tarkoituksenmukaisia hengityslaitteita.

Missä asbestia on käytetty ja miten sen käyttö rakenteista selvitetään?

Asbesti oli rakennusmateriaaleissa erityisen käytetty mm. putkien lämmöneristeissä, maaleissa, vedeneristysaineissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, seinä- ja lattialaatoissa. Remonttia aloitettaessa on selvitettävä, onko rakenteissa käytetty materiaaleja, jotka sisältävät asbestia. Käytännössä tämä tapahtuu asbestikartoituksen avulla, jonka laatii pätevöitynyt asbestikartoittaja, jolla on runsaasti kokemusta ja tietämystä eri aikakausilla käytetyistä materiaaleista. Oikeista paikoista otetut näytteet analysoidaan laboratoriossa.

Älä vaaranna omaa ja muiden terveyttä – älä tee tai anna tehtäväksi purkutöitä ilman asbestikartoituksen tarpeen selvitystä.”

Meillä on pitkäaikainen kokemus asbestimateriaalien tunnistamisesta ja asbestikartoituksien teoista. Meille terveytesi on tärkeä ja autamme mielellämme rakentamisen yhteydessä vastaasi tulevissa haasteissa.

 

Lähteitä ja lisätietoa asbestista:

1. Panu Oksa, Kari Korhonen ja Pekka Koistinen: Asbesti rakennustyössä – Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistöhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista. Työterveyslaitos. www.ttl.fi

2. Työsuojeluhallinto: Asbesti. http://www.tyosuojelu.fi/fi/asbesti

3. Hengitysliiton opas: Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille. www.hengitysliitto.fi

Comments are closed.