Kuntoarviot

Kuntoarvion avulla selvitetään rakennuksen tai sen osan, kuten kylpyhuoneen kunto. Kuntoarviota käytetään esimerkiksi

  • asuntokaupan yhteydessä
  • asukkaan, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän apuvälineenä korjauksien suunnittelussa, esim. PTS (pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma).

Tulipa kuntoarviot mihin tarkoitukseen tahansa, on tärkeää, että arvioitavasta kohteesta saadaan mahdollisimman kattava ja todenmukainen kokonaiskuva. Perinteisesti kuntoarvio on tehty rikkomatta rakenteita pintapuolisella katselmuksella. Mielestämme kuntokartoitus onnistuu, kun

  • ennen kuntoarviota on käyty rakennepiirustukset tarkasti läpi
  • rakennepiirustuksista on tunnistettu riskirakenteet
  • kuntoarvio tehdään tilaajan läsnäolessa
  • kuntoarvion yhteydessä varaudutaan tekemään mittauksia, kuten pintakosteusmittauksia ja rakennetähystyksiä
  • tarvittaessa tilaajan on mahdollisuus saada kuntoarvioijalta lisämittauksia, kuten porareikämittaukset, lämpökuvaukset ja salaojien kuvaaminen
  • kuntoarviosta laaditaan selkeä kirjallinen dokumentti toimenpide-ehdotuksin
  • kuntoarviontekijä on laaja ja pitkäaikainen kokemus rakennusalalta

Ota yhteyttä ja selvitetään Sinunkin kylpyhuoneesi tai rakennuksesi kunto.

Comments are closed.