Vastaava Työnjohtaja

Rakennus- tai toimenpidelupaa vaativissa kohteissa vaaditaan vastaava työnjohtaja, joka valvoo rakentajan tai remontoijan etuja.

Laajimmillaan vastaavan työnjohtajan tehtäviä voi verrata rakennuttajainsinöörin tehtäviin. Hän hoitaa mm. projektin suunnittelun tai suunnitteluttamisen, urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kilpailuttamisen ja valinnan, työmaan aikataulutuksen ja organisoimisen, sekä tarvittavat kokoukset ja tarkastukset. Vastaava työnjohtaja vastaa myös taloudellisesta valvonnasta.

Rakennuttajan etu on palkata vastaava työnjohtaja jo projektin alkuvaiheessa. Näin varmistetaan projektin  joustava sujuminen ja laadukas lopputulos.

Comments are closed.